Czym jest archiwizacja i czemu ma służyć?

Osoby, które dopiero co założyły własną firmę, na pewno gdzieś już wcześniej zetknęły się z pojęciem archiwizacji dokumentacji przedsiębiorstwa. Aby poznać definicję procesu archiwizowania dokumentów wystarczy wejść na stronę tutaj , gdzie znaleźć można wiele przydatnych informacji dotyczących tego jednego z obowiązków, jakie na polskich przedsiębiorców narzuca prawo polskie.

9522488444488431244421918880(49)

Czym jest więc archiwizacja dokumentów?

Jest to sposób podziału i odpowiedniego oznaczania dokumentacji przedsiębiorstwa w celu jej przetrzymywania w archiwum. Dokumentacja ta musi być nie tylko opatrzona odpowiednimi sygnaturami, ale również we właściwy sposób sklasyfikowana i uporządkowana. Czas, przez jaki dany dokument musi być archiwizowany, może być różny i zależy od typu dokumentu, daty jego podpisania czy też formy. Dzięki temu w archiwum dokumentów firmowych wszystko będzie można łatwo odnaleźć.

Czemu ma to służyć?

Otóż właściwa archiwizacja dokumentacji firmowych może się okazać szczególnie przydatna w przypadku odgórnych kontroli funkcjonowania i działalności przedsiębiorstwa (np. z Urzędu Skarbowego). W czasie takiej kontroli organa zwracają się z prośbą o udostępnienie im archiwum dokumentów przedsiębiorstwa i to po ich analizie i na ich podstawie wydają ostateczną opinię.

Czym jest więc archiwizacja dokumentów?9522488444488431244421918880(53)

Czym jest archiwizacja dokumentów?

Na polskim rynku pojawia się coraz więcej firm specjalizujących się w archiwizacji dokumentów przedsiębiorstw. Oferowane przez nie kompleksowe usługi w dziedzinie archiwizowania dokumentów obejmują wiele aspektów prowadzenia firmy: konsultacje i doradztwo w kwestii prowadzenia archiwów, rozwiązywanie konkretnych problemów, przejęcie prowadzenia archiwum i sprawowanie opieki nad nim. Firmy te cały czas poszerzają zakres swoich usług, dzięki czemu sytuacja zaczyna powoli przypominać tę z Zachodu, gdzie przedsiębiorstwa tego typu są już od jakiegoś czasu na porządku dziennym.

 

Scroll to Top